ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για προτάσεις συνεργασίας σε τομείς/θέματα:
Α.

 • Μελέτες τοπικής ανάλυσης
 • Ανάλυση – έρευνες επαγγελματικών κλάδων
 • Κοινωνική έρευνα
 • Ειδικές κοινωνικές ομάδες
 • Κλαδικά θέματα σε περιφερειακό / εθνικό επίπεδο
 • Αστική και τοπική ανάπτυξη

Οι υπηρεσίες αφορούν κλαδικούς φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών είτε εργαζομένων, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συλλόγους, Επιμελητήρια κλπ.

Β.

 • Ένταξη επιχειρήσεων σε αναπτυξιακούς νόμους
 • Ίδρυση και ένταξη νέων επιχειρήσεων
 • Τοπικά Leader
 • Περιβαλλοντικές μελέτες
 • Επιχειρησιακή ανάλυση
 • Επιχειρηματικά θέματα κλπ

Οι υπηρεσίες αφορούν κυρίως επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Γ.

 • Στήριξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας
 • Συνεργασίες με τοπικούς φορείς για προώθηση της επιχειρηματικότητας
 • Business Plan για ΚΟΙΝΣΕΠ κάθε τύπου
 • Χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας
 • Δημιουργία, στήριξη λειτουργίας ΚΟΙΝΣΕΠ

Οι υπηρεσίες αφορούν τοπικές, ομάδες ενδιαφερομένων, λειτουργούσες ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α.

Δ.

 • Ένταξη επιχειρήσεων σε ερευνητικά προγράμματα
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Εθνικά και περιφερειακά προγράμματα
 • Έρευνα, καινοτομία
 • Διασυνοριακά προγράμματα

Οι υπηρεσίες αφορούν Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Συνδέσμους Βιομηχάνων, Επιμελητήρια, Συλλόγους κλπ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων